E ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında E harfi bulunan 11 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Ebedileşmek, Eblehleşmek, Eczacılıkta, Efsaneleşme, Egemenliğin, Egosantrist, Egosantrizm, Egzomorfizm, Eğitilmemiş, Eğitimcilik, Eğitmeyurdu, Eğlendirici, Eğlendirmek, Ehemmiyetli, Ehliyetname, Einsteinium, Eklemlenmek, Eklemsizler, Ekleştirmek, Ekseriyetle, Eksicikleri, Eksiklenmek, Eksikliğini, Eksiklikler, Eksiksizlik, Eksiltilmek, Eksiltmeler, Ekspansiyon, Ekspozisyon, Elastikiyet, Eleğimsağma, Elektriksiz, Elektroloji, Elektroskop, Eleştirilme, Eleştirimci, Eleştirmeci, Eleştirmeli, Eliminasyon, Elkoyuculuk, Emanetçilik, Emanetullah, Embriyoloji, Emperyalist, Emperyalizm, Emsalsizlik, Enayicesine, Enayileşmek, Endazelemek, Endekslemek, Endekslenme, Endişelenme, Endonezyalı, Endüstriyel, Enezeleşmek, Enformasyon, Engellenmek, Engellenmiş, Engelleyici, Enginleşmek, Enstrümancı, Entegrasyon, Entelektüel, Envestisman, Epikürcülük, Eradikasyon, Erdemsizlik, Ergenleşmek, Erginlenmek, Erginleşmek, Erkeçsakalı, Erkeklenmek, Erkekleşmek, Erketecilik, Eroinmanlık, Esirgemeden, Esirgememek, Esirgemeyen, Eskatologya, Esmayıhüsna, Esmerleşmek, Esnekleşmek, Esperantocu, Esrarkeşlik, Eşcinsellik, Eşleştirmek, Etenelenmek, Etenesizler, Etiketçilik, Etiketlemek, Etiketlenme, Etkileşimli, Etkinleşmek, Ettirgenlik, Evcilleşmek, Evhamlanmak, Evladiyelik, Evlendirmek, Evleviyetle, Evlilikdışı, Evliyaullah, Evrensellik, Evvelemirde, Eylemsizlik, Ezberlenmek, Ezberletmek

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


egemenliğin : milli egemenlik
egosantrist : benözekçi
eğitmeyurdu : ıslahevi
eğlendirmek : gülmece, oyalamak
ehemmiyetli : önemli, mühim
ehliyetname : ehliyet, sürücü belgesi
eksicikleri : metal şerit kuramı
eksikliğini : iyileştirmek, kusur aramak
eksiksizlik : kemal
ekspansiyon : yayılım
ekspozisyon : sergi
elâstikiyet : esneklik
eleğimsağma : alâimisema, gökkuşağı, gök kuşağı
elektroloji : elektrik
elektroskop : yükgözler
eliminasyon : eleme, çıkarma, dışarıda, bırakma
emanetullah : sığıntı
emperyalist : elkoyucu, yayılımcı, yayılmacı
enformasyon : danışma, tanıtma, haberleşme
engelleyici : inhibe, kırıcı, yasaklayıcı
entelektüel : bilim, aydın, münevver, entellektüel
envestisman : yatırım
erkeçsakalı : çayırmelikesi, keçisakalı
erketecilik : gözcülük, dikizcilik
esirgemeden : tepe tepe kullanmak
esirgememek : kıymak
esirgemeyen : verici
esmayıhüsnâ : esmayışerife
eşcinsellik : homoseksüellik
evlilikdışı : gayri meşru

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


elektriksiz :

TDK:
1. sıfat Elektriği olmayan, elektrik enerjisiyle yüklü olmayan, elektrikle çalışmayan
2. zarf Elektrik olmadan

endekslenme :
TDK:
isim Endekslenmek işi

Kelime Bulma Motoru