E ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında E harfi bulunan 11 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Ebedileşmek, Eblehleşmek, Eczacılıkta, Efsaneleşme, Egemenliğin, Egosantrist, Egosantrizm, Egzomorfizm, Eğitilmemiş, Eğitimcilik, Eğitmeyurdu, Eğlendirici, Eğlendirmek, Ehemmiyetli, Ehliyetname, Einsteinium, Eklemlenmek, Eklemsizler, Ekleştirmek, Ekseriyetle, Eksicikleri, Eksiklenmek, Eksikliğini, Eksiklikler, Eksiksizlik, Eksiltilmek, Eksiltmeler, Ekspansiyon, Ekspozisyon, Elastikiyet, Eleğimsağma, Elektriksiz, Elektroloji, Elektroskop, Eleştirilme, Eleştirimci, Eleştirmeci, Eleştirmeli, Eliminasyon, Elkoyuculuk, Emanetçilik, Emanetullah, Embriyoloji, Emperyalist, Emperyalizm, Emsalsizlik, Enayicesine, Enayileşmek, Endazelemek, Endekslemek, Endekslenme, Endişelenme, Endonezyalı, Endüstriyel, Enezeleşmek, Enformasyon, Engellenmek, Engellenmiş, Engelleyici, Enginleşmek, Enstrümancı, Entegrasyon, Entelektüel, Envestisman, Epikürcülük, Eradikasyon, Erdemsizlik, Ergenleşmek, Erginlenmek, Erginleşmek, Erkeçsakalı, Erkeklenmek, Erkekleşmek, Erketecilik, Eroinmanlık, Esirgemeden, Esirgememek, Esirgemeyen, Eskatologya, Esmayıhüsna, Esmerleşmek, Esnekleşmek, Esperantocu, Esrarkeşlik, Eşcinsellik, Eşleştirmek, Etenelenmek, Etenesizler, Etiketçilik, Etiketlemek, Etiketlenme, Etkileşimli, Etkinleşmek, Ettirgenlik, Evcilleşmek, Evhamlanmak, Evladiyelik, Evlendirmek, Evleviyetle, Evlilikdışı, Evliyaullah, Evrensellik, Evvelemirde, Eylemsizlik, Ezberlenmek, Ezberletmek

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ebedîleşmek : sonsuzlaşmak, ölümsüzleşmek, bengileşmek
eczacılıkta : sodyum fosfat
egzomorfizm : dış başkalaşım
eğitmeyurdu : ıslahevi
einsteinium : es
ekleştirmek : vurmak
ekseriyetle : genellikle, çoğunlukla, çoklukla
eksikliğini : iyileştirmek, kusur aramak
eksiklikler : nekais
eksiksizlik : kemal
ekspozisyon : sergi
eleğimsağma : alâimisema, gökkuşağı, gök kuşağı
elektroloji : elektrik
eleştirmeci : eleştirmen, tenkitçi, münekkit, eleştirici
elkoyuculuk : emperyalizm
emperyalist : elkoyucu, yayılımcı, yayılmacı
emperyalizm : yayılmacılık, elkoyuculuk, yayılımcılık
enayicesine : enayice
enformasyon : danışma, tanıtma, haberleşme
entegrasyon : bütünleşme, birleşme, uyum
envestisman : yatırım
erkeçsakalı : çayırmelikesi, keçisakalı
etiketlemek : yaftalamak
etkileşimli : interaktif
eylemsizlik : atalet, süredurum

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


eksiklenmek :

TDK:
nsz Eksiklik duymak

ekspozisyon :
TDK:
isim Sergileme

eleğimsağma :
TDK:
isim, meteoroloji Gökkuşağı
"Parça parça açılan minimini eleğimsağmalarda bütün renkler kaynaşıyordu." - Ö. Seyfettin

E ile başlayan 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Seçme Atasözleri ve Eleştirmeli Açıklamaları - Yazar: Şöhret Türkmen...
Eski Said'in Ehemmiyetli Talebesi Hamza - Yazar: Veysel Aydeniz

Kelime Bulma Motoru