E ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında E harfi bulunan 11 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Ebedileşmek, Eblehleşmek, Eczacılıkta, Efsaneleşme, Egemenliğin, Egosantrist, Egosantrizm, Egzomorfizm, Eğitilmemiş, Eğitimcilik, Eğitmeyurdu, Eğlendirici, Eğlendirmek, Ehemmiyetli, Ehliyetname, Einsteinium, Eklemlenmek, Eklemsizler, Ekleştirmek, Ekseriyetle, Eksicikleri, Eksiklenmek, Eksikliğini, Eksiklikler, Eksiksizlik, Eksiltilmek, Eksiltmeler, Ekspansiyon, Ekspozisyon, Elastikiyet, Eleğimsağma, Elektriksiz, Elektroloji, Elektroskop, Eleştirilme, Eleştirimci, Eleştirmeci, Eleştirmeli, Eliminasyon, Elkoyuculuk, Emanetçilik, Emanetullah, Embriyoloji, Emperyalist, Emperyalizm, Emsalsizlik, Enayicesine, Enayileşmek, Endazelemek, Endekslemek, Endekslenme, Endişelenme, Endonezyalı, Endüstriyel, Enezeleşmek, Enformasyon, Engellenmek, Engellenmiş, Engelleyici, Enginleşmek, Enstrümancı, Entegrasyon, Entelektüel, Envestisman, Epikürcülük, Eradikasyon, Erdemsizlik, Ergenleşmek, Erginlenmek, Erginleşmek, Erkeçsakalı, Erkeklenmek, Erkekleşmek, Erketecilik, Eroinmanlık, Esirgemeden, Esirgememek, Esirgemeyen, Eskatologya, Esmayıhüsna, Esmerleşmek, Esnekleşmek, Esperantocu, Esrarkeşlik, Eşcinsellik, Eşleştirmek, Etenelenmek, Etenesizler, Etiketçilik, Etiketlemek, Etiketlenme, Etkileşimli, Etkinleşmek, Ettirgenlik, Evcilleşmek, Evhamlanmak, Evladiyelik, Evlendirmek, Evleviyetle, Evlilikdışı, Evliyaullah, Evrensellik, Evvelemirde, Eylemsizlik, Ezberlenmek, Ezberletmek

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ebedîleşmek : sonsuzlaşmak, ölümsüzleşmek, bengileşmek
egemenliğin : milli egemenlik
egosantrizm : beniçincilik, benözekçilik
egzomorfizm : dış başkalaşım
eğitilmemiş : eğitimsiz
eğitmeyurdu : ıslahevi
eğlendirmek : gülmece, oyalamak
ekseriyetle : genellikle, çoğunlukla, çoklukla
eksiklikler : nekais
eksiltmeler : tenkisat
elektroloji : elektrik
elektroskop : yükgözler
eleştirmeci : eleştirmen, tenkitçi, münekkit, eleştirici
elkoyuculuk : emperyalizm
emsalsizlik : eşsizlik
enayicesine : enayice
endüstriyel : sınaî, işleyimsel, bina, biyokimya mütehassısı, metot mühendisi
enformasyon : danışma, tanıtma, haberleşme
engellenmiş : inhibe, tutulmuş
entelektüel : bilim, aydın, münevver, entellektüel
erdemsizlik : faziletsizlik
erginleşmek : dolmak, geyik etine girmek, reşit olmak, tekemmül etmek
erkeçsakalı : çayırmelikesi, keçisakalı
esirgememek : kıymak
evhamlanmak : kuşkulanmak, vehmetmek
evlendirmek : baş göz etmek

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


endişelenme :

TDK:
isim Endişelenmek işi
"Söz konusu mezarlıklarda ölüleri olanların endişelenmesine lüzum yoktu." - E. Şafak

entegrasyon :
TDK:
1. isim Bütünleşme
2. Uyum

erginlenmek :
TDK:
nsz Ergin duruma gelmek

E ile başlayan 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Seçme Atasözleri ve Eleştirmeli Açıklamaları - Yazar: Şöhret Türkmen...

Kelime Bulma Motoru