E ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında E harfi bulunan 11 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Ebedileşmek, Eblehleşmek, Eczacılıkta, Efsaneleşme, Egemenliğin, Egosantrist, Egosantrizm, Egzomorfizm, Eğitilmemiş, Eğitimcilik, Eğitmeyurdu, Eğlendirici, Eğlendirmek, Ehemmiyetli, Ehliyetname, Einsteinium, Eklemlenmek, Eklemsizler, Ekleştirmek, Ekseriyetle, Eksicikleri, Eksiklenmek, Eksikliğini, Eksiklikler, Eksiksizlik, Eksiltilmek, Eksiltmeler, Ekspansiyon, Ekspozisyon, Elastikiyet, Eleğimsağma, Elektriksiz, Elektroloji, Elektroskop, Eleştirilme, Eleştirimci, Eleştirmeci, Eleştirmeli, Eliminasyon, Elkoyuculuk, Emanetçilik, Emanetullah, Embriyoloji, Emperyalist, Emperyalizm, Emsalsizlik, Enayicesine, Enayileşmek, Endazelemek, Endekslemek, Endekslenme, Endişelenme, Endonezyalı, Endüstriyel, Enezeleşmek, Enformasyon, Engellenmek, Engellenmiş, Engelleyici, Enginleşmek, Enstrümancı, Entegrasyon, Entelektüel, Envestisman, Epikürcülük, Eradikasyon, Erdemsizlik, Ergenleşmek, Erginlenmek, Erginleşmek, Erkeçsakalı, Erkeklenmek, Erkekleşmek, Erketecilik, Eroinmanlık, Esirgemeden, Esirgememek, Esirgemeyen, Eskatologya, Esmayıhüsna, Esmerleşmek, Esnekleşmek, Esperantocu, Esrarkeşlik, Eşcinsellik, Eşleştirmek, Etenelenmek, Etenesizler, Etiketçilik, Etiketlemek, Etiketlenme, Etkileşimli, Etkinleşmek, Ettirgenlik, Evcilleşmek, Evhamlanmak, Evladiyelik, Evlendirmek, Evleviyetle, Evlilikdışı, Evliyaullah, Evrensellik, Evvelemirde, Eylemsizlik, Ezberlenmek, Ezberletmek

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ebedîleşmek : sonsuzlaşmak, ölümsüzleşmek, bengileşmek
egosantrizm : beniçincilik, benözekçilik
einsteinium : es
eksiklikler : nekais
eksiksizlik : kemal
eksiltmeler : tenkisat
ekspansiyon : yayılım
ekspozisyon : sergi
eleğimsağma : alâimisema, gökkuşağı, gök kuşağı
eliminasyon : eleme, çıkarma, dışarıda, bırakma
elkoyuculuk : emperyalizm
emanetullah : sığıntı
emperyalist : elkoyucu, yayılımcı, yayılmacı
emsalsizlik : eşsizlik
enayicesine : enayice
endüstriyel : sınaî, işleyimsel, bina, biyokimya mütehassısı, metot mühendisi
enformasyon : danışma, tanıtma, haberleşme
engellenmiş : inhibe, tutulmuş
engelleyici : inhibe, kırıcı, yasaklayıcı
enstrümancı : onarımı
entegrasyon : bütünleşme, birleşme, uyum
entelektüel : bilim, aydın, münevver, entellektüel
erginleşmek : dolmak, geyik etine girmek, reşit olmak, tekemmül etmek

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


egosantrizm :

TDK:
isim, felsefe Beniçincilik

embriyoloji :
TDK:
isim, biyoloji Dölüt durumuna gelinceye kadar oğulcuğun geçirdiği gelişim evrelerini inceleyen biyoloji kolu

endişelenme :
TDK:
isim Endişelenmek işi
"Söz konusu mezarlıklarda ölüleri olanların endişelenmesine lüzum yoktu." - E. Şafak

Kelime Bulma Motoru