E ile başlayan 12 harfli kelimeler

Başında E harfi bulunan 12 harfli 59 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Edepsizleşme, Edilgenlemek, Edilgenleşme, Edimselcilik, Efendisizlik, Efsaneleşmek, Ehemmiyet­li, Ehemmiyetsiz, Ehlileştirme, Einsteiniyum, Ekonometrist, Eksiçekerlik, Eksiklikleri, Ekstrasistol, Elbirliğiyle, Elçiliklerde, Elebaşıolmak, Elektrikleme, Elektrogitar, Elektrokimya, Elektrometre, Elektromobil, Elektromotor, Elektronikçi, Eleştirilmek, Elverişlilik, Empresyonist, Empresyonizm, Endekslenmek, Endişelenmek, Endişesizlik, Enjeksiyoncu, Enstrümantal, Entellektüel, Enteresanlık, Entomolojist, Entrikacılık, Envaiçeşitli, Epidemioloji, Epistemoloji, Esaslandırma, Esbabımucibe, Esenleştirme, Esirgemezlik, Esmayışerife, Estafurullah, Estetikçilik, Eşanlamlılık, Eşbütünleşik, Eşbütünleşim, Eşgüdümlemek, Eşitleştirme, Eterleştirme, Etiketlenmek, Etkisizleşme, Eve-girerken, Evlendirilir, Evlendirilme, Ezberleyerek

Bazı E ile başlayan 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


edilgenlemek : edilgenleştirmek
edimselcilik : aktüalizm
efendisizlik : anarşi
ehemmiyet­li : azim
ehemmiyetsiz : önemsiz
ehlîleştirme : evcilleştirme
einsteiniyum : aynştayniyum
ekonometrist : değerlendirilmesi, ekonometri uzmanı
eksiçekerlik : elektronegativite
eksiklikleri : kalaylamak
elbirliğiyle : müttefikan
elebaşıolmak : baştutmak
elektrokimya : kıvılkimya
empresyonist : izlenimci
empresyonizm : izlenimcilik
endişesizlik : gaflet
entellektüel : entelektüel
enteresanlık : ilginçlik
entomolojist : böcek bilimci
envaiçeşitli : envaitürlü
esbabımucibe : gerekçe
esenleştirme : rehabilitasyon
estafurullah : estağfurullah
estetikçilik : estetizm, güzel duyuculuk
eşanlamlılık : teradüf
eşbütünleşik : kointegre
eşbütünleşim : kointegrasyon
eşgüdümlemek : koordine etmek
eve-girerken : avrat malı, kapı mandalı
evlendirilir : demir tavında, dilber çağında
ezberleyerek : ezbere

Bazı E ile başlayan 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ekstrasistol :

TDK:
isim, tıp (***) Kalpte normal iki kasılma arasında oluşan fazladan kasılma

endekslenmek :
TDK:
-e Endekse bağlanmak

Kelime Bulma Motoru