E ile başlayan 13 harfli kelimeler

Başında E harfi bulunan 13 harfli 51 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Ebedileştirme, Edebiyatçılık, Edebiyatsever, Edepsizcesine, Edepsizleşmek, Edilgenleşmek, Ehlileştirmek, Ehliyetsizler, Ehliyetsizlik, Ekspresyonist, Ekspresyonizm, Elektrikçilik, Elektriklemek, Elektriklenme, Elektrostatik, Elektroteknik, Eleştiricilik, Eleştirmenlik, Elhamdülillah, Elverişsizlik, Emniyetsizlik, Emprovizasyon, Endokrinoloji, Endüstrileşme, Enfrastrüktür, Engellenmeyen, Enterkonnekte, Enternasyonal, Epikurosçuluk, Ergenleştirme, Erkanıharplik, Esaslandırmak, Esirgediğimiz, Eskişehirtaşı, Esmaülhüsnada, Esmerleştirme, Esnekleştirme, Esrarengizlik, Estağfurullah, Eşitleştirmek, Eterleştirmek, Etkilendirmek, Etkileyicilik, Etkinleştirme, Etkisizleşmek, Etrafınıalmak, Evcilleştirme, Evlendirilmek, Evrendeşçilik, Evrenselcilik, Evrenselleşme

Bazı E ile başlayan 13 harfli kelimelerin eş anlamlıları


edebiyatçılık : yazıncılık
edepsizcesine : edepsizce
edepsizleşmek : terbiyesizleşmek, şirretleşmek
ehlîleştirmek : evcilleştirmek
ehliyetsizler : aceze
ehliyetsizlik : yetersizlik
ekspresyonist : dışa vurumcu
ekspresyonizm : dışavurumculuk, anlatımcılık, dışa vurumculuk
elektrostatik : kıvıldinimbilim
eleştiricilik : kritisizm, eleştirmenlik, tenkitçilik, münekkitlik, eleştirimcilik
eleştirmenlik : eleştiricilik, münekkitlik
elverişsizlik : aksilik
emniyetsizlik : güvensizlik, bî-emanî
emprovizasyon : birdenbire, doğaçlama, doğmaca
endokrinoloji : iç salgı bilimi
endüstrileşme : sanayileşme
enfrastrüktür : altyapı
engellenmeyen : özgür
enterkonnekte : bağlantılı, bağlaşımlı
enternasyonal : uluslararası, beynelmilel, uluslar arası
epikurosçuluk : epikürcülük
esaslandırmak : sağlamlaştırmak
esirgediğimiz : sakınılan göze çöp batar
eskişehirtaşı : lületaşı
esmaülhüsnada : şehit
estağfurullah : estafurullah
etkilendirmek : tesir etmek
etkileyicilik : karizma
etrafınıalmak : kuşatmak
evcilleştirme : ehlîleştirme
evrendeşçilik : cosmopolitism
evrenselcilik : üniversalizm

Bazı E ile başlayan 13 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


edebiyatsever :

TDK:
sıfat Edebiyata tutkun
"Kalemini de neşter kadar güzel kullandığını sanan, edebiyatsever bir doktordu." - H. Taner

ekspresyonist :
TDK:
sıfat, felsefe Dışa vurumcu

elektriklemek :
TDK:
1. -i, fizik Üzerinde elektrik gücü bulunmayan bir iletkene, elektrikli başka bir iletkeni yaklaştırmak veya değdirmek yoluyla elektrik gücü vermek
2. Etkilemek

E ile başlayan 13 harfli İlçe isimleri

Edirne Merkez (Edirne)
Elazığ Merkez (Elazığ)
Edremit / Van (Van)

Kelime Bulma Motoru