E ile başlayan 14 harfli kelimeler

Başında E harfi bulunan 14 harfli 25 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Ebedileştirmek, Efsaneleştirme, Ehlileştirilme, Eigenfonksiyon, Ekspansiyonist, Ekspansiyonizm, Elektriklenmek, Elektrodinamik, Elektrodiyaliz, Elektronegatif, Elektropozitif, Eleştirimcilik, Eleştirmecilik, Endoktrinasyon, Endüstrileşmek, Endüstriyalizm, Entelektüalizm, Entelektüellik, Ergenleştirmek, Esmerleştirmek, Esnekleştirmek, Etkinleştirici, Etkinleştirmek, Evcilleştirmek, Evrenselleşmek

Bazı E ile başlayan 14 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


elektriklenmek :

TDK:
1. nsz Elektrik enerjisiyle yüklü duruma gelmek
2. Sinirli ve gergin bir duruma gelmek, gerginleşmek
3. Etkilenmek

esmerleştirmek :
TDK:
-i Esmer duruma getirmek
"Kül rengi, morumsu bulut ... kısa sürede ovanın üstünü de kapladı, ortalığı esmerleştirdi." - T. Buğra

etkinleştirmek :
TDK:
-i Etkin duruma getirmek

E ile başlayan 14 harfli İlçe isimleri

Erzurum Merkez (Erzurum)
Ereğli / Konya (Konya)

Kelime Bulma Motoru