İ ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 11 harfli 111 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

İçindekiler, İçlendirmek, İçsürdürücü, İçtenliksiz, İçtensizlik, İdaresizlik, İddialaşmak, İddiasızlık, İdealistlik, İdeolojinin, İdmansızlık, İdraksizlik, İffetsizlik, İfritleşmek, İftariyelik, İftiracılık, İğrendirici, İğrendirmek, İğrengenlik, İhmalkarlık, İhtiyaçları, İhtiyarlama, İkbalperest, İkindiüzeri, İkiyüzlülük, İktisadiyat, İlamaşallah, İlgilenilen, İlginçleşme, İlintilemek, İliştirilme, İlkelleşmek, İllüzyonist, İllüzyonizm, İlmiklenmek, İlsizleşmek, İmajinasyon, İmambayıldı, İmrendirmek, İnançsızlık, İnandırılma, İnanmayınız, İncelemeden, İnceleyerek, İncitmebeni, İndirgenlik, İndirgenmek, İndirgeyici, İngiltereli, İnsafsızlık, İnsancıllık, İnsaniyetli, İnsanlaşmak, İnsanlığına, İnsektaryum, İnşaatçılık, İntegrasyon, İpliklenmek, İpnotizmacı, İpnotizmalı, İradesizlik, İrredantizm, İskillenmek, İslamlaşmak, İspatlanmak, İspençiyari, İspiyonlama, İstatistiki, İsteklenmek, İsteksizlik, İstemeyerek, İstemsizlik, İstenççilik, İstenilmeme, İstiflenmek, İstikrarsız, İstilacılık, İstilzaziye, İstralyalar, İstrongilos, İsyankarlık, İşaretlemek, İşaretlenme, İşaretleşme, İşitilmedik, İşitilmemiş, İşkillenmek, İşkilsizlik, İşlemecilik, İşlemleyici, İşletilmesi, İşletmenlik, İşlevsizlik, İşleyemeyen, İşsizlikten, İştahlanmak, İştahsızlık, İtaatsizlik, İtilafçılık, İtinasızlık, İvedilenmek, İvedileşmek, İyileşmemek, İyileştiren, İyilikbilir, İyilikçilik, İyiliksever, İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


içtensizlik : samimiyetsizlik
idaresizlik : gevşeklik, beceriksizlik, tutumsuzluk
idmansızlık : hamlık
idraksizlik : anlayışsızlık
iffetsizlik : silisizlik
ilsizleşmek : yurtsuz
imajinasyon : imgelem
inanmayınız : domuz derisi post olmaz, eski düşman dos
inceleyerek : süzmek
insancıllık : beşeriyetçilik, hümanizm, hümanizma
insanlığına : sütüne kalmak
insektaryum : saklama
iradesizlik : istençsizlik
istemeyerek : gönülsüz, istemeye istemeye, kazara, kerhen, zorla
istenççilik : iradiye, volontarizm, iradecilik
istralyalar : arma
isyankârlık : asilik
işlemleyici : algoritma
işletilmesi : elektrik teknikeri, endüstriyel otomasyon teknisyeni, gemi mühendisi, orman endüstri mühendisi
işletmenlik : operatörlük
işleyemeyen : kötürüm
işsizlikten : başını bir yere bağlamak, başınıbir yere bağlamak, paslanmak
iştahlanmak : isteği, taze ot görmüş eşek gibi
itaatsizlik : ma'siyyet
iyileştiren : müdâvî
iyiliksever : hayırsever, iyilikçi, bir ağacın gölgesinde bir sürü yatar, hayır sahibi, hayırperver, lütufkâr, melekler gibi, mürüvvetli
izzetüikram : ağırlama

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


içlendirmek :

TDK:
-i İçlenmesine yol açmak
"Nafile kederlerle bu adamcağızı içlendirmek neye yarar?" - P. Safa

inandırılma :
TDK:
isim İnandırılmak işi

izzetüikram :
TDK:
isim Ağırlama

Kelime Bulma Motoru