İ ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 11 harfli 111 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

İçindekiler, İçlendirmek, İçsürdürücü, İçtenliksiz, İçtensizlik, İdaresizlik, İddialaşmak, İddiasızlık, İdealistlik, İdeolojinin, İdmansızlık, İdraksizlik, İffetsizlik, İfritleşmek, İftariyelik, İftiracılık, İğrendirici, İğrendirmek, İğrengenlik, İhmalkarlık, İhtiyaçları, İhtiyarlama, İkbalperest, İkindiüzeri, İkiyüzlülük, İktisadiyat, İlamaşallah, İlgilenilen, İlginçleşme, İlintilemek, İliştirilme, İlkelleşmek, İllüzyonist, İllüzyonizm, İlmiklenmek, İlsizleşmek, İmajinasyon, İmambayıldı, İmrendirmek, İnançsızlık, İnandırılma, İnanmayınız, İncelemeden, İnceleyerek, İncitmebeni, İndirgenlik, İndirgenmek, İndirgeyici, İngiltereli, İnsafsızlık, İnsancıllık, İnsaniyetli, İnsanlaşmak, İnsanlığına, İnsektaryum, İnşaatçılık, İntegrasyon, İpliklenmek, İpnotizmacı, İpnotizmalı, İradesizlik, İrredantizm, İskillenmek, İslamlaşmak, İspatlanmak, İspençiyari, İspiyonlama, İstatistiki, İsteklenmek, İsteksizlik, İstemeyerek, İstemsizlik, İstenççilik, İstenilmeme, İstiflenmek, İstikrarsız, İstilacılık, İstilzaziye, İstralyalar, İstrongilos, İsyankarlık, İşaretlemek, İşaretlenme, İşaretleşme, İşitilmedik, İşitilmemiş, İşkillenmek, İşkilsizlik, İşlemecilik, İşlemleyici, İşletilmesi, İşletmenlik, İşlevsizlik, İşleyemeyen, İşsizlikten, İştahlanmak, İştahsızlık, İtaatsizlik, İtilafçılık, İtinasızlık, İvedilenmek, İvedileşmek, İyileşmemek, İyileştiren, İyilikbilir, İyilikçilik, İyiliksever, İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


içsürdürücü : müshil
içtenliksiz : samimiyetsiz
içtensizlik : samimiyetsizlik
ihmalkârlık : savsaklama
ihtiyaçları : hümanizm
ikindiüzeri : ikindiüstü
ilgilenilen : üst
ilintilemek : teyellemek, ilgilemek
illüzyonist : göz bağcı, sihirbaz
ilsizleşmek : yurtsuz
imajinasyon : imgelem
inanmayınız : domuz derisi post olmaz, eski düşman dos
inceleyerek : süzmek
insancıllık : beşeriyetçilik, hümanizm, hümanizma
insanlığına : sütüne kalmak
irredantizm : dil, gelenek, kurtarımcılık
iskillenmek : pirelenmek
ispatlanmak : tanıtlanmak
istatistiki : sayımlamalı
istenilmeme : rağbetsizlik
istrongilos : izmaritgillerden, ızmaritgillerden
isyankârlık : asilik
işkillenmek : pirelenmek, huylanmak, ikirciklenmek, kuşku uyanmak, midesi bulanmak
işletilmesi : elektrik teknikeri, endüstriyel otomasyon teknisyeni, gemi mühendisi, orman endüstri mühendisi
işleyemeyen : kötürüm
işsizlikten : başını bir yere bağlamak, başınıbir yere bağlamak, paslanmak
iştahlanmak : isteği, taze ot görmüş eşek gibi
itaatsizlik : ma'siyyet
izzetüikbal : saygınlık
izzetüikram : ağırlama

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


idaresizlik :

TDK:
1. isim Gevşeklik, beceriksizlik
2. Tutumsuzluk

iffetsizlik :
TDK:
isim İffetsiz olma durumu, silisizlik

iktisadiyat :
TDK:
isim Bir devletin ekonomik durumu

Kelime Bulma Motoru