İ ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 11 harfli 111 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

İçindekiler, İçlendirmek, İçsürdürücü, İçtenliksiz, İçtensizlik, İdaresizlik, İddialaşmak, İddiasızlık, İdealistlik, İdeolojinin, İdmansızlık, İdraksizlik, İffetsizlik, İfritleşmek, İftariyelik, İftiracılık, İğrendirici, İğrendirmek, İğrengenlik, İhmalkarlık, İhtiyaçları, İhtiyarlama, İkbalperest, İkindiüzeri, İkiyüzlülük, İktisadiyat, İlamaşallah, İlgilenilen, İlginçleşme, İlintilemek, İliştirilme, İlkelleşmek, İllüzyonist, İllüzyonizm, İlmiklenmek, İlsizleşmek, İmajinasyon, İmambayıldı, İmrendirmek, İnançsızlık, İnandırılma, İnanmayınız, İncelemeden, İnceleyerek, İncitmebeni, İndirgenlik, İndirgenmek, İndirgeyici, İngiltereli, İnsafsızlık, İnsancıllık, İnsaniyetli, İnsanlaşmak, İnsanlığına, İnsektaryum, İnşaatçılık, İntegrasyon, İpliklenmek, İpnotizmacı, İpnotizmalı, İradesizlik, İrredantizm, İskillenmek, İslamlaşmak, İspatlanmak, İspençiyari, İspiyonlama, İstatistiki, İsteklenmek, İsteksizlik, İstemeyerek, İstemsizlik, İstenççilik, İstenilmeme, İstiflenmek, İstikrarsız, İstilacılık, İstilzaziye, İstralyalar, İstrongilos, İsyankarlık, İşaretlemek, İşaretlenme, İşaretleşme, İşitilmedik, İşitilmemiş, İşkillenmek, İşkilsizlik, İşlemecilik, İşlemleyici, İşletilmesi, İşletmenlik, İşlevsizlik, İşleyemeyen, İşsizlikten, İştahlanmak, İştahsızlık, İtaatsizlik, İtilafçılık, İtinasızlık, İvedilenmek, İvedileşmek, İyileşmemek, İyileştiren, İyilikbilir, İyilikçilik, İyiliksever, İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


içsürdürücü : müshil
içtensizlik : samimiyetsizlik
idmansızlık : hamlık
iğrendirici : pis
ihtiyaçları : hümanizm
ikbalperest : gündüşkünü
ilgilenilen : üst
ilintilemek : teyellemek, ilgilemek
illüzyonist : göz bağcı, sihirbaz
ilsizleşmek : yurtsuz
imajinasyon : imgelem
inançsızlık : imansızlık, itikatsızlık
inanmayınız : domuz derisi post olmaz, eski düşman dos
incelemeden : ezbere
inceleyerek : süzmek
incitmebeni : kanser
insafsızlık : vicdansızlık, gâvurluk, hayıf
insancıllık : beşeriyetçilik, hümanizm, hümanizma
insaniyetli : mürüvvetli, insan
insektaryum : saklama
iradesizlik : istençsizlik
istatistiki : sayımlamalı
istikrarsız : dengesiz, kararsız
istilzaziye : hoşlanmacılık
isyankârlık : asilik
işaretlemek : nişanlamak
işitilmemiş : şaşılacak
işkillenmek : pirelenmek, huylanmak, ikirciklenmek, kuşku uyanmak, midesi bulanmak
işlemleyici : algoritma
işletmenlik : operatörlük
iştahlanmak : isteği, taze ot görmüş eşek gibi
iyilikbilir : değerbilir, kadirşinas
iyiliksever : hayırsever, iyilikçi, bir ağacın gölgesinde bir sürü yatar

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


içlendirmek :

TDK:
-i İçlenmesine yol açmak
"Nafile kederlerle bu adamcağızı içlendirmek neye yarar?" - P. Safa

illüzyonizm :
TDK:
isim Göz bağcılık

işaretlemek :
TDK:
1. -i Bir şeye işaret koymak, bir şeyi işaretle belirtmek
"Gazetesini muhtelif renkli kalemlerle işaretlermiş ve itinayla saklarmış." - A. Ş. Hisar
2. Belirtecek biçimde hareket etmek
"O bir iki sözcükle bildiğini işaretlemek isterdi." - Ç. Altan

Kelime Bulma Motoru