İT ile başlayan kelimeler

Başında İT harfleri bulunan 109 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

İtibarsızlaşmak

14 Harfli Kelimeler

İtibarsızlaşma

12 Harfli Kelimeler

İtfaiyecilik, İtibarsızlık, İtikatsızlık, İtimatsızlık, İttihatçılık

11 Harfli Kelimeler

İtaatsizlik, İtilafçılık, İtinasızlık

10 Harfli Kelimeler

İtibarıyla, İtibariyle, İtimatname, İtiştirmek, İtterbiyum

9 Harfli Kelimeler

İtalyanca, İtdirseği, İteklemek, İtelenmek, İterasyon, İterbiyum, İtfaiyeci, İthafname, İthalatçı, İthamname, İtibarsız, İtimatsız, İtirazsız, İtiştirme, İtriyumlu, İttifakla, İttihatçı

8 Harfli Kelimeler

İtaatsiz, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtibaren, İtibarlı, İticilik, İtidalli, İtikatlı, İtilafçı, İtimatlı, İtinasız, İtirafçı, İtirazcı, İtlenmek, İtleşmek, İttirmek

7 Harfli Kelimeler

İtaatli, İtalyan, İtboğan, İtburnu, İteleme, İtfaiye, İthalat, İtibarı, İtilmek, İtinalı, İtiraza, İtişmek, İtlenme, İtleşme, İtminan, İtriyum, İttırat, İttifak, İttihat, İttihaz, İttirme, İttisal

6 Harfli Kelimeler

İtalik, İtalya, İtenek, İterek, İtidal, İtikaf, İtikat, İtilaf, İtiliş, İtilme, İtimat, İtiraf, İtiraz, İtişme, İtiyat, İtizar, İttika

5 Harfli Kelimeler

İtaat, İthaf, İthal, İtham, İtici, İtila, İtina, İtlaf, İtlik, İtmam, İtmek, İtrak

4 Harfli Kelimeler

İtap, İtçe, İtfa, İtiş, İtki, İtme

3 Harfli Kelimeler

İta, İti

2 Harfli Kelimeler

İt

Bazı İT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


itaatli : itaatkâr, eslek, kânit
italya : avrupa kömür ve çelik topluluğu, batı avrupa, güney avrupa
italyan : makarnacı
itdirseği : arpacık
itenek : piston
iterasyon : tatonman
itfaiye : geçiş üstünlüğü
itfaiyeci : yangıncı
ithalâtçı : dış alımcı
itibarıyla : bakımından, münasebetiyle
itibarsızlaşmak : saygınlığını
itibarsızlık : itibarsız, ıtibarsız
itici : soğuk, benimsenilmeyen, sevimsiz, sevilmeyen, beğenilmeyen, antipatik
iticilik : antipati
itidal : ılımlılık, ölçülülük, soğukkanlılık, ılım
itidalli : ılımlı, ölçülü, soğukkanlı, mutedil
itikat : inanma, inan, inanç, iman
itikatlı : inançlı, imanlı
itilâ : yükselme, yücelme
itilâf : anlaşma, uyuşma, uzlaşma, antant, mutabakat
itilmek : tepmek
itimat : güven, güvenç, emniyet

Bazı İT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


itaatsizlik :

TDK:
1. isim İtaatsiz olma durumu
2. İtaatsizce davranış
"Tabur hademesinin emirlerine gösterdiği itaatsizlik, Nuri yi zıvanadan çıkarmış." - A. İlhan

itinalı :
TDK:
sıfat Özenli
"Sakalı tıpkı babamın sakalı gibi kısa ve itinalıydı." - Y. K. Karaosmanoğlu

itmam :
TDK:
isim Bitirme, tamamlama

İT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İtfaiye Yakıyor - Bir ' Derin Devlet ' Geyiği - Yazar: Ömer Lütfi Mete
Devrim Taciri - İttihat ve Terakki'nin Bolşevik Teorisyeni:Parvus Efendi - Yazar: Winfried B....

Kelime Bulma Motoru