İT ile başlayan kelimeler

Başında İT harfleri bulunan 109 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

İtibarsızlaşmak

14 Harfli Kelimeler

İtibarsızlaşma

12 Harfli Kelimeler

İtfaiyecilik, İtibarsızlık, İtikatsızlık, İtimatsızlık, İttihatçılık

11 Harfli Kelimeler

İtaatsizlik, İtilafçılık, İtinasızlık

10 Harfli Kelimeler

İtibarıyla, İtibariyle, İtimatname, İtiştirmek, İtterbiyum

9 Harfli Kelimeler

İtalyanca, İtdirseği, İteklemek, İtelenmek, İterasyon, İterbiyum, İtfaiyeci, İthafname, İthalatçı, İthamname, İtibarsız, İtimatsız, İtirazsız, İtiştirme, İtriyumlu, İttifakla, İttihatçı

8 Harfli Kelimeler

İtaatsiz, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtibaren, İtibarlı, İticilik, İtidalli, İtikatlı, İtilafçı, İtimatlı, İtinasız, İtirafçı, İtirazcı, İtlenmek, İtleşmek, İttirmek

7 Harfli Kelimeler

İtaatli, İtalyan, İtboğan, İtburnu, İteleme, İtfaiye, İthalat, İtibarı, İtilmek, İtinalı, İtiraza, İtişmek, İtlenme, İtleşme, İtminan, İtriyum, İttırat, İttifak, İttihat, İttihaz, İttirme, İttisal

6 Harfli Kelimeler

İtalik, İtalya, İtenek, İterek, İtidal, İtikaf, İtikat, İtilaf, İtiliş, İtilme, İtimat, İtiraf, İtiraz, İtişme, İtiyat, İtizar, İttika

5 Harfli Kelimeler

İtaat, İthaf, İthal, İtham, İtici, İtila, İtina, İtlaf, İtlik, İtmam, İtmek, İtrak

4 Harfli Kelimeler

İtap, İtçe, İtfa, İtiş, İtki, İtme

3 Harfli Kelimeler

İta, İti

2 Harfli Kelimeler

İt

Bazı İT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


itaatli : itaatkâr, eslek, kânit
italya : avrupa kömür ve çelik topluluğu, batı avrupa, güney avrupa
iteklemek : kakmak
itenek : piston
iterasyon : tatonman
iterek : itiş kakış, tıkmak
itfaiye : geçiş üstünlüğü
ithalât : dış alım
ithalâtçı : dış alımcı
itham : suçlama
itibarlı : saygın, itibarı, ıtibarı, payedar
itibarsızlaşmak : saygınlığını
itibarsızlık : itibarsız, ıtibarsız
iticilik : antipati
itidal : ılımlılık, ölçülülük, soğukkanlılık, ılım
itikatsızlık : imansızlık, inançsızlık
itilâ : yükselme, yücelme
itilmek : tepmek
itimat : güven, güvenç, emniyet
itimatlı : güvenilir
itina : özen, ihtimam, çeki düzen
itiraf : söyleme, bildirme, açınma, evetleme, gizaçım, gizdöküm
itiraz : diyecek, takışma
itiraza : akan sular durmak
itirazcı : muteriz
itki : tepi

Bazı İT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


iteklemek :

TDK:
1. -i Sürekli olarak itmek, kakmak
2. İtelemek

itirafçı :
TDK:
isim İtiraf eden kimse
"Bazı kadın yazarlarsa her şeyi göze alıp itirafçı, iç dünyalarını açıklayıcı bir yol seçerler." - T. Uyar

itlenmek :
TDK:
nsz Terbiyesizce davranmak

İT ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


TEKVİR - 19, 20: O (Kur'an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş'ın sahibi (Allah'ın) katında itibarlı bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür.
ALİ İMRAN - 45: Melekler demişlerdi ki: Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir Kelime'yi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa'dır. Mesîh'tir; dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır.

Kelime Bulma Motoru