İ ile başlayan 12 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 12 harfli 62 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

İadeiziyaret, İçtimaiyatçı, İdealizasyon, İhracatçılık, İhtilalcilik, İhtisaslaşma, İhtiyarlamak, İhtiyarlatma, İhtiyarlayış, İkirciklenme, İktisatçılık, İlaçlanmamış, İlahlaştırma, İlgilendiren, İlgilendiriş, İlgilendirme, İlgilenmemek, İlginçleşmek, İlişkisizlik, İliştirilmek, İliştirilmiş, İllüstrasyon, İltihaplanma, İltimasçılık, İmparatoriçe, İmparatorluk, İnandırılmak, İncelenmemiş, İnfiratçılık, İnhisarcılık, İnkılapçılık, İnsanımsılar, İnsaniyetsiz, İnsicamlılık, İrritability, İspençhorozu, İspiyonculuk, İspiyonlamak, İspritizmacı, İstatistikçi, İstatistikte, İstemeksizin, İstençsizlik, İstenilmeyen, İstirahatgah, İşaretlenmek, İşaretlenmiş, İşaretleşmek, İşçi-işveren, İşitmemezlik, İşkembecilik, İşletmecilik, İşportacılık, İtfaiyecilik, İtibarsızlık, İtikatsızlık, İtimatsızlık, İttihatçılık, İyileştirmek, İyilikbilmez, İyonlaştırma, İzlenimcilik

Bazı İ ile başlayan 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


idealizasyon : ülküleştirme
ihtilâlcilik : devrimcilik
ihtiyarlamak : yaşlanmak, kocamak, bunamak, dişleri dökülmek, farımak, götünün kılı ağarmak, içi geçmek, kağşamak, kamburu çıkmak, karımak, moruklaşmak, yaş ilerlemek
ilâçlanmamış : ilâçsız
ilgilenmemek : ağırsamak, aldırış etmemek, aldırışetmemek, anlamamak, dışında kalmak, dışlamak, el sürmemek, kendi hâline bırakmak, köşeye atılmak, salmak, tınmamak, yüzüne bakmamak
iliştirilmiş : ilişik
illüstrasyon : resimleme, resmetme, görünüleme
iltihaplanma : yangılanma, irinlenme
imparatorluk : ilhanlık
incelenmemiş : ıcığını cıcığını çıkarmak
infiratçılık : yalnızcılık
inhisarcılık : tekelcilik
insanımsılar : insansılar, antropoitler
insaniyetsiz : mürüvvetsiz
insicamlılık : tutarlılık
irritability : öfkesellik
ispençhorozu : hinthorozu
ispiyonlamak : davranışlarını, jurnal etmek, jurnallemek
istatistikçi : sayımlamacı, ekonomik, düzenleyen, istatik uzmanı

Bazı İ ile başlayan 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


iliştirilmek :

TDK:
-e İliştirme işi yapılmak, eğreti takılmak, hafifçe tutturulmak

imparatorluk :
TDK:
1. isim İmparator olma durumu, ilhanlık
2. Kendi topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi
"Dünyanın en büyük imparatorluklarını kuran kimlerdi?" - O. S. Orhon

infiratçılık :
TDK:
isim Yalnızcılık

İ ile başlayan 12 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sissoylu 1 - Son İmparatorluk - Yazar: Brandon Sanderson
Dünyanın İlk Günü İmparatorluk - 1 - Yazar: Beyazıt Akman
Derin İmparatorluk - Yazar: Orkun Uçar
Dünyanın İlk Günü İmparatorluk - 1 - Yazar: Beyazıt Akman
Imperium - Bir Küçük İmparatorluk - Yazar: Christian Kracht
Gümüş İmparatorluk - Yazar: Conn Iggulden
Bir İmparatorluk Çökerken - Yazar: Cahit Uçuk
Sevda Tutulması 1 - İmparatorluk Çöküyor - Yazar: Tayyip Yelen

İ ile başlayan 12 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


ZARİYAT - 34: (Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır).

Kelime Bulma Motoru