İ ile başlayan 4 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 4 harfli 143 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

4 Harfli Kelimeler

İade, İaks, İane, İare, İaşe, İbad, İbda, İbik, İbis, İbiş, İbka, İbla, İbne, İbra, İbre, İcap, İcar, İcat, İcaz, İcma, İcra, İçim, İçin, İçiş, İçit, İçki, İçli, İçme, İçre, İdam, İdea, İdil, İdiş, İfna, İfşa, İfta, İglo, İglu, İğci, İğde, İğne, İğri, İham, İhya, İkab, İkaz, İken, İkil, İkiz, İkna, İkon, İlam, İlca, İlçe, İlen, İlga, İlgi, İlig, İliğ, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İlmi, İmaj, İmal, İmam, İman, İmar, İmce, İmdi, İmek, İmge, İmha, İmik, İmla, İnak, İnal, İnam, İnan, İnat, İnce, İnci, İndi, İneb, İneç, İnek, İnen, İnha, İnik, İniş, İnme, İnşa, İpçi, İpek, İpil, İpka, İpsi, İran, İrap, İrat, İrca, İrin, İris, İriş, İrsi, İsaf, İsal, İsim, İski, İsli, İsmi, İsot, İşba, İşbu, İşçe, İşçi, İşin, İşli, İşte, İşve, İtap, İtçe, İtfa, İtiş, İtki, İtme, İvaz, İvgi, İvme, İyon, İyot, İzae, İzaf, İzah, İzam, İzan, İzaz, İzbe, İzci, İzik, İzin

Bazı İ ile başlayan 4 harfli kelimelerin eş anlamlıları


iade : reddetme, döndürmece, iadeli
iare : eğreti, ödünç
ibad : abdler, kullar
ibka : bırakma
iblâ : yetiştirme, eriştirme, ulaştırma, vardırma
ibra : aklama
icma : toplama
icra : yapma, yönetme, yürütme
içim : içiş
içiş : içim
içki : bade, beynine vurmak, büfe, cam, dem, ispirto, işret, tütsü
içme : içmeler, hidrojeoloji, hidrojeoloji mühendisi, kandırmak
ihya : diriltme, geliştirme, güçlendirme, umut
iken : esnasında
ikna : inandırma, kandırma
ilca : zorlama
ilen : ile, ıle, inen
iliğ : ünlü, tanınmış, meşhur, ilk, birinci, başlangıç, adlı, adalan

Bazı İ ile başlayan 4 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ilik :

TDK:
ılık

ilme :
TDK:
isim İlmek işi

İ ile başlayan 4 harfli İlçe isimleri

İliç (Erzincan)
İdil (Şırnak)

İ ile başlayan 4 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir İman Güneşi Said Nursi - Yazar: Mustafa Öztürkçü
İlim ve Hareket Adamı - Mehmet Said Ertürk - Yazar: Mehmet Çelen
İman ve Tefekkür İle Hayatı İdrak Etmek - Yazar: Mehmet Kazar
Sevgi ve İlim - Yazar: Mehmet Kaplan
Stresli İman - Yazar: Sait Çamlıca
İman Varsa Umut - Yazar: Cahit Akşit
İman ve Küfür Muvazeneleri (Küçük Boy) - Yazar: Bediüzzaman...
İlim Yayma'nın Penceresi - Yazar: Ahmet Örs
İman ve İnkar Aynasında İki Kadın Portresi - Yazar: Muhammed Ali Kutup
Alnıma İnen Satırlar - Yazar: Adnan Sayım

İ ile başlayan 4 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


KEHF - 1, 2, 3, 4: Hamd olsun Allah'a ki, O, (insanları) kendi tarafından çetin bir azap ile ikaz etmek, iyi iş ve davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için, içinde ebedî kalacakları (cennette) güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek ve «Allah evlât edindi» diyenleri de uyarmak için kuluna (Muhammed'e), kendisinde hiçbir (tezat ve) eğrilik bulunmayan dosdoğru Kitab'ı indirdi.
TEVBE - 122: Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminde bir gurup dinde (dinî ilimlerde) geniş bilgi elde etmek ve kavimleri (savaştan) döndüklerinde onları ikaz etmek için geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar.
ŞUARA - 155: Salih: İşte (mucize) bu dişi devedir; onun bir su içme hakkı vardır, belli bir günün içme hakkı da sizindir, dedi.

Kelime Bulma Motoru