İ ile başlayan 4 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 4 harfli 143 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

4 Harfli Kelimeler

İade, İaks, İane, İare, İaşe, İbad, İbda, İbik, İbis, İbiş, İbka, İbla, İbne, İbra, İbre, İcap, İcar, İcat, İcaz, İcma, İcra, İçim, İçin, İçiş, İçit, İçki, İçli, İçme, İçre, İdam, İdea, İdil, İdiş, İfna, İfşa, İfta, İglo, İglu, İğci, İğde, İğne, İğri, İham, İhya, İkab, İkaz, İken, İkil, İkiz, İkna, İkon, İlam, İlca, İlçe, İlen, İlga, İlgi, İlig, İliğ, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İlmi, İmaj, İmal, İmam, İman, İmar, İmce, İmdi, İmek, İmge, İmha, İmik, İmla, İnak, İnal, İnam, İnan, İnat, İnce, İnci, İndi, İneb, İneç, İnek, İnen, İnha, İnik, İniş, İnme, İnşa, İpçi, İpek, İpil, İpka, İpsi, İran, İrap, İrat, İrca, İrin, İris, İriş, İrsi, İsaf, İsal, İsim, İski, İsli, İsmi, İsot, İşba, İşbu, İşçe, İşçi, İşin, İşli, İşte, İşve, İtap, İtçe, İtfa, İtiş, İtki, İtme, İvaz, İvgi, İvme, İyon, İyot, İzae, İzaf, İzah, İzam, İzan, İzaz, İzbe, İzci, İzik, İzin

Bazı İ ile başlayan 4 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ibiş : şapşal, palyaço
icar : kira
icat : bulma, bulgu, buluş, tapır
içiş : içim
içki : bade, beynine vurmak, büfe, cam, dem, ispirto, işret, tütsü
içli : duygulu, hassas, hisli, duygulandıran, etkili, abıdan, eleji, koygun, noktrün, santimantal
ifşa : yayma
iglo : iglu
ikab : eziyet, ceza
ikaz : uyarma, uyarı, ihtar, tembih, uyandırma
ikiz : eş, koşa
ilca : zorlama
ilen : ile, ıle, inen
ilig : prens**, ünlü, tanınmış, meşhur, ilk, birinci, başlangıç, adlı, adalan

Bazı İ ile başlayan 4 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ibiş :

TDK:
ibis

ifşa :
TDK:
isim Gizli bir şeyi açığa çıkarma, yayma
"Sen, anlaşılmaz bir ifşa kararıyla hayalimizin gözünü kör ettin." - A. N. Asya

inik :
TDK:
sıfat İnmiş, indirilmiş
"Pencere perdeleri hep inikti." - A. Gündüz

İ ile başlayan 4 harfli İlçe isimleri

İliç (Erzincan)
İdil (Şırnak)

İ ile başlayan 4 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İsim Şehir Bitki - Yazar: Yılmaz Özdil
İsim Şehir Artist - Yazar: Yılmaz Özdil
Dokuz Mektup Üç Fotoğraf Bir İsim - Yazar: Petra Mitchell
Anadolu Ağızlarında İsim Çekim (Hal) Ekleri - Yazar: Ahmet Buran
İki İsim Bir Galip - Yazar: Karina Solmaz Akça
İsim Oldu Sular - Yazar: Esen Onat
İsimden İsim Yapma Ekleri - Yazar: Salim Küçük
İç İsim Zamanın Ötesinde - Yazar: Burçe Acartürk

İ ile başlayan 4 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


ZİLZAL - 1, 2, 3, 4, 5: Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.
YUNUS - 1: Elif. Lâm. Râ.  İşte bunlar hikmet dolu Kitâb’ın âyetleridir.
MAİDE - 1: Ey iman edenler! Akitleri(n gereğini) yerine getiriniz. İhramlı iken avlanmayı helal saymamak üzere (aşağıda) size okunacaklar dışında kalan hayvanlar, sizin için helâl kılındı. Allah dilediğine hükmeder.

Kelime Bulma Motoru