İ ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında İ harfleri bulunan ve ME ile biten 152 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

İndirme-bindirme

13 Harfli Kelimeler

İdealleştirme, İfadelendirme, İlkelleştirme, İsteklendirme, İşkillendirme, İvedileştirme

12 Harfli Kelimeler

İkirciklenme, İlgilendirme

11 Harfli Kelimeler

İlginçleşme, İliştirilme, İstenilmeme, İşaretlenme, İşaretleşme, İzomerleşme

10 Harfli Kelimeler

İcazetname, İçlendirme, İfritleşme, İğrendirme, İğretileme, İlintileme, İlkelleşme, İlmiklenme, İmrendirme, İndirgenme, İpliklenme, İsteklenme, İstidaname, İstifaname, İstiflenme, İşaretleme, İşkillenme, İtimatname, İvedilenme, İvedileşme

9 Harfli Kelimeler

İddianame, İğnelenme, İğrenilme, İhbarname, İhtarname, İkizleşme, İklimleme, İlerletme, İlgilenme, İliklenme, İliştirme, İlkeleşme, İlmekleme, İlmikleme, İmgelenme, İmrenilme, İncelenme, İnceletme, İncitilme, İndirgeme, İndirilme, İndükleme, İnildetme, İrinlenme, İstemseme, İstenilme, İstifleme, İşittirme, İşletilme, İthafname, İthamname, İtiştirme, İzletilme

8 Harfli Kelimeler

İbraname, İçerleme, İçirilme, İfildeme, İğneleme, İkilenme, İkileşme, İkiletme, İkizleme, İlerleme, İletilme, İletişme, İlgileme, İlikleme, İlişilme, İmgeleme, İnceleme, İnceltme, İndirtme, İnekleme, İnildeme, İrdeleme, İrileşme, İrkiltme, İşitilme, İtekleme, İtelenme, İzinname

7 Harfli Kelimeler

İçirtme, İçlenme, İğrenme, İkileme, İlkleme, İmrenme, İncelme, İncinme, İncitme, İndirme, İnileme, İnletme, İpileme, İrkilme, İslenme, İstenme, İstetme, İşlenme, İşletme, İteleme, İtlenme, İtleşme, İttirme, İvdirme, İzlenme, İzletme

6 Harfli Kelimeler

İçerme, İçilme, İçirme, İçitme, İçküme, İçtime, İlenme, İletme, İlişme, İmleme, İnilme, İnleme, İsleme, İsteme, İşetme, İşitme, İşleme, İtilme, İtişme, İzleme

5 Harfli Kelimeler

İdame, İkame, İmame, İrkme, İşeme

4 Harfli Kelimeler

İçme, İlme, İnme, İtme, İvme

Bazı İ ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


icazetname : diploma
içerme : tazammun, ihtiva
içküme : in-group
iğrenme : iğrenti, ikrah, istikrah, kerahet, kerh, nefret, pöf
ilerleme : terakki, terfi, feyiz, gelişim, tefeyyüz
iletme : transport, yansıtma
iliştirme : lef
imgeleme : tahayyül, hayal gücü, hayal gücü
imrenme : gıpta, imrenti, özenç
indirgenme : redüksiyon
indirilme : inzal
istenilmeme : rağbetsizlik
istenme : talep
işaretleme : ima
işitme : duyma, beş duyu, duyu, sema, semi
işleme : nakış, şiş, tığ, örgü, brode, çalma, imal, mengene, pompacı
işletme : tarım, sanayi, ticaret, işyeri, ticarethane, şirket

Bazı İ ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ihtarname :

TDK:
isim Resmî ihtar yazısı, protesto

ikame :
TDK:
1. isim Yerine koyma, yerine kullanma
2. Ayağa kaldırma, ayakta durdurma
3. Ortaya koyma
4. sıfat Yerine konulan, yerine geçen

incelenme :
TDK:
isim İncelenmek işi
"Şu 70 li yılların incelenmesi töresel olarak tam bir çöküntü tablosu ile karşı karşıya bırakır bizi." - N. Cumalı

Kelime Bulma Motoru