İ ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında İ harfleri bulunan ve ME ile biten 152 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

İndirme-bindirme

13 Harfli Kelimeler

İdealleştirme, İfadelendirme, İlkelleştirme, İsteklendirme, İşkillendirme, İvedileştirme

12 Harfli Kelimeler

İkirciklenme, İlgilendirme

11 Harfli Kelimeler

İlginçleşme, İliştirilme, İstenilmeme, İşaretlenme, İşaretleşme, İzomerleşme

10 Harfli Kelimeler

İcazetname, İçlendirme, İfritleşme, İğrendirme, İğretileme, İlintileme, İlkelleşme, İlmiklenme, İmrendirme, İndirgenme, İpliklenme, İsteklenme, İstidaname, İstifaname, İstiflenme, İşaretleme, İşkillenme, İtimatname, İvedilenme, İvedileşme

9 Harfli Kelimeler

İddianame, İğnelenme, İğrenilme, İhbarname, İhtarname, İkizleşme, İklimleme, İlerletme, İlgilenme, İliklenme, İliştirme, İlkeleşme, İlmekleme, İlmikleme, İmgelenme, İmrenilme, İncelenme, İnceletme, İncitilme, İndirgeme, İndirilme, İndükleme, İnildetme, İrinlenme, İstemseme, İstenilme, İstifleme, İşittirme, İşletilme, İthafname, İthamname, İtiştirme, İzletilme

8 Harfli Kelimeler

İbraname, İçerleme, İçirilme, İfildeme, İğneleme, İkilenme, İkileşme, İkiletme, İkizleme, İlerleme, İletilme, İletişme, İlgileme, İlikleme, İlişilme, İmgeleme, İnceleme, İnceltme, İndirtme, İnekleme, İnildeme, İrdeleme, İrileşme, İrkiltme, İşitilme, İtekleme, İtelenme, İzinname

7 Harfli Kelimeler

İçirtme, İçlenme, İğrenme, İkileme, İlkleme, İmrenme, İncelme, İncinme, İncitme, İndirme, İnileme, İnletme, İpileme, İrkilme, İslenme, İstenme, İstetme, İşlenme, İşletme, İteleme, İtlenme, İtleşme, İttirme, İvdirme, İzlenme, İzletme

6 Harfli Kelimeler

İçerme, İçilme, İçirme, İçitme, İçküme, İçtime, İlenme, İletme, İlişme, İmleme, İnilme, İnleme, İsleme, İsteme, İşetme, İşitme, İşleme, İtilme, İtişme, İzleme

5 Harfli Kelimeler

İdame, İkame, İmame, İrkme, İşeme

4 Harfli Kelimeler

İçme, İlme, İnme, İtme, İvme

Bazı İ ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ibraname : aklama belgesi
içerleme : infial
içitme : zerk
içme : içmeler, hidrojeoloji, hidrojeoloji mühendisi, kandırmak
ilenme : beddua, ah, ilenç, inkisar, intizar, lanet, vah
iletme : transport, yansıtma
indirgenme : redüksiyon
irdeleme : mütalâa, tetebbu
irileşme : devleşme
istifleme : beden işçisi
işaretleme : ima
işleme : nakış, şiş, tığ, örgü, brode, çalma, imal, mengene, pompacı
işletme : tarım, sanayi, ticaret, işyeri, ticarethane, şirket, istismar, kârhane, pres, telekomünikasyon mühendisi
itilme : iğrenç
izleme : takip, betikevi, izlem

Bazı İ ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


iğrendirme :

TDK:
isim İğrendirmek işi

inildeme :
TDK:
isim İnildemek işi

inletme :
TDK:
isim İnletmek işi

İ ile başlayan ME ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜLK - 23: (Resûlüm!) De ki: Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz!.

Kelime Bulma Motoru