ME ile başlayan E ile biten kelimeler

Başında ME harfleri bulunan ve E ile biten 115 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Merkezileştirme, Mevhibeiilahiye

14 Harfli Kelimeler

Medenileştirme, Menafiiumumiye, Merkezleştirme, Mesahaisathiye, Mevcudiyetinde, Mevzuubahsetme

13 Harfli Kelimeler

Melezleştirme, Merhametsizce

12 Harfli Kelimeler

Memnuniyetle, Menevişlenme, Merkezileşme, Meyhanelerde

11 Harfli Kelimeler

Medenileşme, Memleketine, Menakıpname, Merdaneleme, Merkezlenme, Merkezleşme, Mermerleşme, Mesabesinde, Metalurjide, Mevlevihane

10 Harfli Kelimeler

Melezleşme, Menfaatine, Menzilhane, Merhemleme, Merkezleme, Mermilerde, Meserretle, Mesleklere, Mevkufhane, Mevzilenme, Meyvelenme, Meyvelerde

9 Harfli Kelimeler

Mecnunane, Melezleme, Memişhane, Menedilme, Merhamete, Merserize, Meyvelere, Mezbuhane

8 Harfli Kelimeler

Mecidiye, Mekanize, Merkezce, Merkezde, Mermerde, Meshetme, Meslekte, Mesudane, Methetme, Meyletme, Mezcetme

7 Harfli Kelimeler

Mecelle, Medrese, Mefkure, Meğerse, Mekkare, Meksefe, Melaike, Meleşme, Menekşe, Menetme, Mengene, Menkıbe, Menteşe, Menzile, Merdane, Merhale, Merhume, Merkeze, Mersiye, Mertebe, Mestane, Mesture, Meşcere, Meşgale, Methiye, Metince, Metruke, Mevhibe, Mevkute, Meyhane, Mezbele

6 Harfli Kelimeler

Mefaze, Mehere, Meleke, Meleme, Melike, Memure, Mertçe, Mesabe, Mesafe, Mesame, Mesane, Mesele, Mesire, Meşale, Meşime, Mevize, Meyane, Mezure

5 Harfli Kelimeler

Mebde, Mehle, Melce, Menşe, Merre, Metre, Mevce, Meyve

4 Harfli Kelimeler

Meme, Meşe, Meze

Bazı ME ile başlayan E ile biten kelimelerin eş anlamlıları


mebde : ilke, prensip, kaynak, kök, baş, başlangıç, unsur
medrese : fakülte, külliye
mefkûre : ülkü, ideal
meğerse : meğer, hâlbuki, oysa
mehere : üstatlar
melâike : melekler
melce : sığınak, barınak, penah
melezleme : çaprazlama
memleketine : sılacı
mengene : pres, onarma, işleme, sıkmaç
menkıbe : destan
menşe : köken, kaynak, başlangıç, sebep, kök, törkin
merdane : mertçe, yiğitçe, oklava, yuvgu
merhamete : insaf
merkezde : yolda, durumda
merkeze : baz
mersiye : ağıt
mertebe : aşama, derece, rütbe, evre, safha, tor
mesahaisathiye : yüz ölçümü
mesame : gözenek
mesele : sorun

Bazı ME ile başlayan E ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


merkezlenme :

TDK:
isim Merkezlenmek işi

meyvelenme :
TDK:
isim Meyvelenmek işi

meze :
TDK:
1. isim İçki içilirken yenilen yiyecek
"Salatayı, peyniri yenilediler. Bu kadar mezenin yenilip bu kadar içkinin içilmesi gene de bir saat sürmedi." - N. Cumalı
2. Eğlence, alay

ME ile başlayan E ile biten İlçe isimleri

Menteşe (Muğla)
Mesudiye (Ordu)

ME ile başlayan E ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Beyefendi - Erkeklere Methiye - Yazar: Hatice Meryem
Yaşlılığa Methiye - Yazar: Belma Aksun

ME ile başlayan E ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 196: Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Eğer (bunlardan) alıkonursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Sizden her kim hasta olursa yahut başından bir rahatsızlığı varsa, oruç veya sadaka veya kurban olmak üzere fidye gerekir. (Hac yolculuğu için) emin olduğunuz vakit kim hac günlerine kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmek gerekir. Kurban kesmeyen kimse hac günlerinde üç, memleketine döndüğü zaman yedi olmak üzere oruç tutar ki, hepsi tam on gündür. Bu söylenenler, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun. Biliniz ki Allah'ın vereceği ceza ağırdır.

Kelime Bulma Motoru