ME ile başlayan E ile biten kelimeler

Başında ME harfleri bulunan ve E ile biten 115 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Merkezileştirme, Mevhibeiilahiye

14 Harfli Kelimeler

Medenileştirme, Menafiiumumiye, Merkezleştirme, Mesahaisathiye, Mevcudiyetinde, Mevzuubahsetme

13 Harfli Kelimeler

Melezleştirme, Merhametsizce

12 Harfli Kelimeler

Memnuniyetle, Menevişlenme, Merkezileşme, Meyhanelerde

11 Harfli Kelimeler

Medenileşme, Memleketine, Menakıpname, Merdaneleme, Merkezlenme, Merkezleşme, Mermerleşme, Mesabesinde, Metalurjide, Mevlevihane

10 Harfli Kelimeler

Melezleşme, Menfaatine, Menzilhane, Merhemleme, Merkezleme, Mermilerde, Meserretle, Mesleklere, Mevkufhane, Mevzilenme, Meyvelenme, Meyvelerde

9 Harfli Kelimeler

Mecnunane, Melezleme, Memişhane, Menedilme, Merhamete, Merserize, Meyvelere, Mezbuhane

8 Harfli Kelimeler

Mecidiye, Mekanize, Merkezce, Merkezde, Mermerde, Meshetme, Meslekte, Mesudane, Methetme, Meyletme, Mezcetme

7 Harfli Kelimeler

Mecelle, Medrese, Mefkure, Meğerse, Mekkare, Meksefe, Melaike, Meleşme, Menekşe, Menetme, Mengene, Menkıbe, Menteşe, Menzile, Merdane, Merhale, Merhume, Merkeze, Mersiye, Mertebe, Mestane, Mesture, Meşcere, Meşgale, Methiye, Metince, Metruke, Mevhibe, Mevkute, Meyhane, Mezbele

6 Harfli Kelimeler

Mefaze, Mehere, Meleke, Meleme, Melike, Memure, Mertçe, Mesabe, Mesafe, Mesame, Mesane, Mesele, Mesire, Meşale, Meşime, Mevize, Meyane, Mezure

5 Harfli Kelimeler

Mebde, Mehle, Melce, Menşe, Merre, Metre, Mevce, Meyve

4 Harfli Kelimeler

Meme, Meşe, Meze

Bazı ME ile başlayan E ile biten kelimelerin eş anlamlıları


medrese : fakülte, külliye
meğerse : meğer, hâlbuki, oysa
meksefe : kondansatör, miksefe
meleme : ağırkanlı
melezleme : çaprazlama
meme : emcek, emcik, emçek, bicik, göğüs, ötepü
memleketine : sılacı
menfaatine : yararına
mengene : pres, onarma, işleme, sıkmaç
menkıbe : destan
menzilhane : eskiden
merdane : mertçe, yiğitçe, oklava, yuvgu
merhamete : insaf
merkezde : yolda, durumda
mermerde : damar
merre : kere, defa, kez
mersiye : ağıt
mertçe : erkekçe, yiğitçe, merdane
mesabe : derece, değer, rütbe
mesabesinde : yerinde, değerinde, hükmünde
mesafe : ara, uzaklık, resmiyet, aralık, açıklık, çekelge

Bazı ME ile başlayan E ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


mekkâre :

TDK:
1. isim, tarih Osmanlı ordusunda taşıma işlerinde kullanılan at, deve, katır vb. hayvanlar
2. Bu amaçla halktan ücret karşılığında kiralanan yük hayvanı
"Gündüzki muharebede obüs isabetiyle yaralanmış bir mekkâre katırının canhıraş çığlığı..." - A. İlhan

menşe :
TDK:
isim Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep
"Yeter ki marazın menşesi anlaşılmış olsun." - A. Gündüz

ME ile başlayan E ile biten İlçe isimleri

Menteşe (Muğla)
Mesudiye (Ordu)

Kelime Bulma Motoru