ME ile başlayan T ile biten kelimeler

Başında ME harfleri bulunan ve T ile biten 94 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Menfaatperest

12 Harfli Kelimeler

Merdümperest, Merkantilist

10 Harfli Kelimeler

Mebzuliyet, Mecburiyet, Meftuniyet, Memnuniyet, Mensubiyet, Merbutiyet, Merkeziyet, Meşguliyet, Meşrutiyet, Metropolit, Metrukiyet, Mevcudiyet, Mevkufiyet

9 Harfli Kelimeler

Medeniyet, Memnuiyet, Memuriyet, Mesuliyet, Meşruiyet, Meyusiyet, Mezuniyet

8 Harfli Kelimeler

Meçhulat, Mefharet, Mefkaret, Mefruşat, Memleket, Menenjit, Menhiyat, Mensucat, Merhamet, Meserret, Meskenet, Meskukat, Meşakkat, Meşekkat, Meşrubat, Meşruhat, Meşveret, Metaloit, Meteorit, Meteroit, Mevcudat, Meymenet, Mezellet, Mezemmet

7 Harfli Kelimeler

Mecidit, Megavat, Mehabet, Melahat, Melamet, Melanit, Melekut, Meleküt, Melinit, Menfaat, Meriyet, Mesamat, Meşihat, Metanet, Mevduat, Mevzuat, Meziyet

6 Harfli Kelimeler

Mebhut, Mecaat, Mefret, Menent, Merbut, Merdut, Merkat, Mescit, Meskut, Mesnet, Meşhet, Meşhut, Meşrut, Mevcut, Mevkut, Mevlit, Mevrut, Meyyit, Mezgit

5 Harfli Kelimeler

Medet, Memat, Meret, Mesut, Metot, Mevut, Mezat

4 Harfli Kelimeler

Mert, Mest, Mevt

3 Harfli Kelimeler

Met

Bazı ME ile başlayan T ile biten kelimelerin eş anlamlıları


mebhut : sersem, şaşkın
mecaat : açlık
mecburiyet : yükümlü, zorunluluk, ezim, ıstırar, yüküm, zaruret, zor, zorunluk
meçhulât : bilinmeyen, meçhuller
mefkaret : zaruret, ihtiyaç
mefruşat : döşeme, döşemelik
meftuniyet : meftunluk, tutkunluk
mehabet : büyüklük, ululuk, yücelik, heybet
melâmet : kınama, ayıplama, azarlama, çıkışma, suçlama
meleküt : canı
memat : ölüm
memnuiyet : yasak
memnuniyet : sevinç, kıvanç, sevinme, kıvanma, marziyyün, yapsık
menenjit : ateş, kusma, streptomisin
menent : benzer, eş
menfaat : çıkar, yarar, kâr, fayda, leh
menhiyat : münkerat
mensubiyet : ilgililik, ilişkinlik

Bazı ME ile başlayan T ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


mefret :

TDK:
sıfat Kocaman, iri, büyük, muazzam
"Cehennem, zincire vurulmuş mefret bir ejderhadır." - H. R. Gürpınar

memnuiyet :
TDK:
isim Yasaklık

mezat :
TDK:
1. isim Açık artırma ile satış
2. Açık artırma ile satış yapılan yer
"Bu masayı mezattan aldım."

ME ile başlayan T ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Natama Hayat Memat Dergisi 2015 (Ekim - Kasım - Aralık) - Yazar: Kolektif
Natama Hayat Memat Dergisi 2016 (Ocak - Şubat - Mart) - Yazar: Kolektif
Natama Hayat Memat Dergisi 2016 (Nisan - Eylül) - Yazar: Kolektif
Edebiyat Hayat Memat - Yazar: Cevat Akkanat
Natama Hayat Memat Dergisi 2014 (Haziran - Temmuz - Ağustos) - Yazar: Kolektif
Natama Hayat Memat Dergisi 2014 (Ocak - Şubat - Mart) - Yazar: Kolektif

ME ile başlayan T ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


SEBE - 15: Andolsun, Sebe' kavmi için oturduğu yerlerde büyük bir ibret vardır. Biri sağda, diğeri solda iki bahçeleri vardı. (Onlara:) Rabbinizin rızkından yeyin ve O'na şükredin. İşte güzel bir memleket ve çok bağışlayan bir Rab!  .
ANKEBUT - 31: Elçilerimiz İbrahim'e (iki oğul ihsan edeceğimize dair) müjdeyi getirdiklerinde şöyle dediler: Biz bu memleket halkını helâk edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim kimselerdir.
ANKEBUT - 34: «Biz, şüphesiz, bu memleket halkının üzerine, yoldan çıkmalarına karşılık gökten (feci) bir azap indireceğiz. ».

Kelime Bulma Motoru