ME ile başlayan T ile biten kelimeler

Başında ME harfleri bulunan ve T ile biten 94 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Menfaatperest

12 Harfli Kelimeler

Merdümperest, Merkantilist

10 Harfli Kelimeler

Mebzuliyet, Mecburiyet, Meftuniyet, Memnuniyet, Mensubiyet, Merbutiyet, Merkeziyet, Meşguliyet, Meşrutiyet, Metropolit, Metrukiyet, Mevcudiyet, Mevkufiyet

9 Harfli Kelimeler

Medeniyet, Memnuiyet, Memuriyet, Mesuliyet, Meşruiyet, Meyusiyet, Mezuniyet

8 Harfli Kelimeler

Meçhulat, Mefharet, Mefkaret, Mefruşat, Memleket, Menenjit, Menhiyat, Mensucat, Merhamet, Meserret, Meskenet, Meskukat, Meşakkat, Meşekkat, Meşrubat, Meşruhat, Meşveret, Metaloit, Meteorit, Meteroit, Mevcudat, Meymenet, Mezellet, Mezemmet

7 Harfli Kelimeler

Mecidit, Megavat, Mehabet, Melahat, Melamet, Melanit, Melekut, Meleküt, Melinit, Menfaat, Meriyet, Mesamat, Meşihat, Metanet, Mevduat, Mevzuat, Meziyet

6 Harfli Kelimeler

Mebhut, Mecaat, Mefret, Menent, Merbut, Merdut, Merkat, Mescit, Meskut, Mesnet, Meşhet, Meşhut, Meşrut, Mevcut, Mevkut, Mevlit, Mevrut, Meyyit, Mezgit

5 Harfli Kelimeler

Medet, Memat, Meret, Mesut, Metot, Mevut, Mezat

4 Harfli Kelimeler

Mert, Mest, Mevt

3 Harfli Kelimeler

Met

Bazı ME ile başlayan T ile biten kelimelerin eş anlamlıları


mecaat : açlık
mecburiyet : yükümlü, zorunluluk, ezim, ıstırar, yüküm, zaruret, zor, zorunluk
meçhulât : bilinmeyen, meçhuller
medeniyet : uygarlık, yunt
mefkaret : zaruret, ihtiyaç
mefret : kocaman, iri, büyük, muazzam
mefruşat : döşeme, döşemelik
meftuniyet : meftunluk, tutkunluk
mehabet : büyüklük, ululuk, yücelik, heybet
melâhat : güzellik, şirinlik, gemicilik, denizcilik, milahat
meleküt : canı
memat : ölüm
memleket : ülke, yurt, diyar, diyar-ı küfr, el, kıt'a, taraf, yer
memnuniyet : sevinç, kıvanç, sevinme, kıvanma, marziyyün, yapsık
memuriyet : memurluk, görev

Bazı ME ile başlayan T ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


meçhulât :

TDK:
meçhulat

memnuiyet :
TDK:
isim Yasaklık

meret :
TDK:
1. isim Sıkıntı veren, hoşlanılmayan şeyler veya kimseler için kullanılan sövgü sözü
"Ben de öyle söyledim. Bırakalım artık şu meredi, dedim." - A. Ümit
2. sıfat Uğursuz

ME ile başlayan T ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Meşihat Müsteşarı Hüseyin Kamil Efendi'nin Yemen Hatıraları - Yazar: Veysi Karabulut

ME ile başlayan T ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


TEVBE - 108: Onun içinde asla namaz kılma! İlk günden takvâ üzerine kurulan mescit (Kuba Mescidi) içinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Onda temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever.
KEHF - 21: Böylece (insanları) onlardan haberdar ettik ki, Allah'ın vâdinin hak olduğunu, kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Hani onlar aralarında Ashâb-ı Kehf'in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki: «Üzerlerine bir bina yapın. Rableri onları daha iyi bilir. » Onların durumuna vâkıf olanlar ise: «Bizler, kesinlikle onların yanıbaşlarına bir mescit yapacağız» dediler.

Kelime Bulma Motoru