ME ile başlayan T ile biten kelimeler

Başında ME harfleri bulunan ve T ile biten 94 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Menfaatperest

12 Harfli Kelimeler

Merdümperest, Merkantilist

10 Harfli Kelimeler

Mebzuliyet, Mecburiyet, Meftuniyet, Memnuniyet, Mensubiyet, Merbutiyet, Merkeziyet, Meşguliyet, Meşrutiyet, Metropolit, Metrukiyet, Mevcudiyet, Mevkufiyet

9 Harfli Kelimeler

Medeniyet, Memnuiyet, Memuriyet, Mesuliyet, Meşruiyet, Meyusiyet, Mezuniyet

8 Harfli Kelimeler

Meçhulat, Mefharet, Mefkaret, Mefruşat, Memleket, Menenjit, Menhiyat, Mensucat, Merhamet, Meserret, Meskenet, Meskukat, Meşakkat, Meşekkat, Meşrubat, Meşruhat, Meşveret, Metaloit, Meteorit, Meteroit, Mevcudat, Meymenet, Mezellet, Mezemmet

7 Harfli Kelimeler

Mecidit, Megavat, Mehabet, Melahat, Melamet, Melanit, Melekut, Meleküt, Melinit, Menfaat, Meriyet, Mesamat, Meşihat, Metanet, Mevduat, Mevzuat, Meziyet

6 Harfli Kelimeler

Mebhut, Mecaat, Mefret, Menent, Merbut, Merdut, Merkat, Mescit, Meskut, Mesnet, Meşhet, Meşhut, Meşrut, Mevcut, Mevkut, Mevlit, Mevrut, Meyyit, Mezgit

5 Harfli Kelimeler

Medet, Memat, Meret, Mesut, Metot, Mevut, Mezat

4 Harfli Kelimeler

Mert, Mest, Mevt

3 Harfli Kelimeler

Met

Bazı ME ile başlayan T ile biten kelimelerin eş anlamlıları


mebhut : sersem, şaşkın
mebzuliyet : çokluk, bolluk
mecaat : açlık
medeniyet : uygarlık, yunt
medet : imdat, yardım, aybı
mefharet : övünme, övünce
mefkaret : zaruret, ihtiyaç
mefret : kocaman, iri, büyük, muazzam
mefruşat : döşeme, döşemelik
mehabet : büyüklük, ululuk, yücelik, heybet
melâmet : kınama, ayıplama, azarlama, çıkışma, suçlama
memat : ölüm
memleket : ülke, yurt, diyar, diyar-ı küfr, el, kıt'a, taraf, yer
memnuiyet : yasak
memnuniyet : sevinç, kıvanç, sevinme, kıvanma, marziyyün, yapsık
menfaat : çıkar, yarar, kâr, fayda, leh

Bazı ME ile başlayan T ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


menhiyat :

TDK:
isim, din b. (***) Din yasakları

meskenet :
TDK:
1. isim Miskinlik, beceriksizlik
2. Yoksulluk, fakirlik

meşveret :
TDK:
1. isim Bir konu hakkında birinin düşüncesini sorma, danışma
"Ne kadar hükûmetler varsa meşveret usulünü kabul etmiş." - Ö. Seyfettin
2. İki veya daha fazla kişinin birbiriyle fikir alışverişinde bulunması

ME ile başlayan T ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Meskenet Mazeret Teşkil Eder mi? - Yazar: Mizancı Mehmed...
Melahat Hanım'ın Düzenli Yaşamı - Yazar: Peride Celal

ME ile başlayan T ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ARAF - 169: Onların ardından da (âyetleri tahrif karşılığında) şu değersiz dünya malını alıp, nasıl olsa bağışlanacağız, diyerek Kitab'a vâris olan birtakım kötü kimseler geldi. Onlara, ona benzer bir menfaat daha gelse onu da alırlar. Peki, Kitap'ta Allah hakkında gerçekten başka bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan söz alınmamış mıydı ve onlar Kitap'takini okumamışlar mıydı? Âhiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâla aklınız ermiyor mu?.
BAKARA - 241: Boşanmış kadınların, hakkaniyet ölçülerinde (kocalarından) menfaat sağlamak haklarıdır; bu, Allah korkusu taşıyanlar üzerine bir borçtur.
YUNUS - 49: De ki: «Ben kendime bile Allah’ın dilediğinden başka ne bir zarar ne de bir menfaat verme gücüne sahibim. » Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiği zaman artık ne bir saat geri kalırlar ne de ileri giderler.

Kelime Bulma Motoru