ME ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında ME harfleri bulunan ve K ile biten 152 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Mekanikleştiricilik

16 Harfli Kelimeler

Memnuniyetsizlik, Menfaatperestlik, Merkezileştirmek

15 Harfli Kelimeler

Medenileştirmek, Medeniyetsizlik, Merkeziyetçilik, Merkezleştirmek, Mesuliyetsizlik, Mevzuubahsetmek

14 Harfli Kelimeler

Medeniyetçilik, Melezleştirmek, Meraklandırmak, Merhametsizlik, Meşrulaştırmak, Metafizikçilik, Metalinguistik, Meymenetsizlik

13 Harfli Kelimeler

Mefruşatçılık, Memleketçilik, Menevişlenmek, Merhabalaşmak, Merkezileşmek, Metanetsizlik, Meteliksizlik

12 Harfli Kelimeler

Medenileşmek, Mefkurecilik, Mekanikçilik, Mektuplaşmak, Menfaatçilik, Merdanelemek, Merkezlenmek, Merkezleşmek, Mermerleşmek, Mesleksizlik, Meslektaşlık, Mesnetlenmek, Meteorolojik, Metrdotellik, Meyhanecilik

11 Harfli Kelimeler

Mecalsizlik, Mecmuacılık, Mefhumculuk, Mektupçuluk, Melezleşmek, Mendeburluk, Menşeviklik, Meraklanmak, Meraksızlık, Merhemlemek, Merkezcilik, Merkezlemek, Mermercilik, Meşrulaşmak, Methedilmek, Metodolojik, Metotsuzluk, Mevzilenmek, Meydancılık, Meyvelenmek, Meyvesizlik, Mezhepçilik

10 Harfli Kelimeler

Megatonluk, Megavatlık, Melankolik, Melezlemek, Menajerlik, Menecerlik, Menedilmek, Menolunmak, Mercanköşk, Metalürjik, Metamorfik, Metapsişik, Mevlevilik, Meyancılık, Meyvecilik, Mezarcılık, Mezbelelik

9 Harfli Kelimeler

Mecusilik, Meddahlık, Medenilik, Medyumluk, Meftunluk, Mehmetçik, Melamilik, Memnunluk, Mermerlik, Mesafelik, Meshetmek, Mesirelik, Mestçilik, Meşhurluk, Metabolik, Metafizik, Methetmek, Metreslik, Mevsimlik, Meydancık, Meydanlık, Meyletmek, Mezcetmek, Mezecilik, Mezozoyik

8 Harfli Kelimeler

Mebusluk, Medyatik, Meleşmek, Melezlik, Memurluk, Mendirek, Menetmek, Menfilik, Menşevik, Mercimek, Meşatlık, Meşruluk, Metlemek, Metrelik, Meyvelik, Mezarlık, Mezozoik

7 Harfli Kelimeler

Mekanik, Melemek, Melodik, Memalik, Memecik, Mertlik, Meşecik, Meşelik, Metalik, Metelik, Metilik, Metodik, Mezelik

6 Harfli Kelimeler

Mehenk, Memluk, Menisk, Mercek, Mertek, Meskuk, Meslek, Meşkuk, Metrik, Metruk, Mevsuk

5 Harfli Kelimeler

Medek, Mekik, Melek, Melik, Merak, Merek

4 Harfli Kelimeler

Meşk

Bazı ME ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


mecalsizlik : argınlık, dermansızlık, takatsizlik
medenîleşmek : uygarlaşmak
medenîlik : uygarlık
meftunluk : tutkunluk, meftuniyet, yapsık
melodik : ezgili
memlûk : köle
menajerlik : menecerlik
menfaatçilik : çıkarcılık
menfaatperestlik : çıkarcılık
merek : samanlık, odunluk
merhametsizlik : acımasızlık, kalpsizlik, gadir
merkezcilik : merkeziyetçilik
mertlik : yiğitlik, erkeklik, adam, harbilik, mürüvvet, yürek
mesafelik : aralık
meskûk : damgalanmış, kesilmiş
meslek : uğraş, çığır, okul, ekol, dizge, sistem, öğreti, ertik, hayat, iş, kariyer, takım, taydaş, toplumsal katman
meşecik : kurtluca, ikiçeneklilerden, kabakulak otu, karaasma, lohusa otu, zeravent
metalik : madensel, madenî

Bazı ME ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


mendeburluk :

TDK:
isim Mendebur olma durumu
"Nezle dediğimiz kötülüğün bütün gücü, bütün mendeburluğu kendini böyle bir tutam tozla geçirecekmiş gibi göstermesindedir." - N. Hikmet

meteliksizlik :
TDK:
isim Züğürtlük

metruk :
TDK:
1. sıfat Bırakılmış, terk edilmiş
"Daha birçok yalılar da metruk, bakımsız bir hâlde çöküyor, yıkılıyor, yerinde yeller esiyor." - A. H. Çelebi
2. Kullanılmayan
"Bu metruk sokaklardan taburlar geçiyordu." - H. S. Tanrıöver

ME ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Melankolik Aşk - Yazar: Fatoş Koçak
Melankolik Yabancı - Yazar: Mehmet Efeoğlu

ME ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


NİSA - 107: Kendilerine hıyanet edenleri savunma; çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkârları sevmez.

Kelime Bulma Motoru