ME ile başlayan R ile biten kelimeler

Başında ME harfleri bulunan ve R ile biten 54 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Medarıiftihar, Menfaatperver

11 Harfli Kelimeler

Memleketler

10 Harfli Kelimeler

Meddücezir, Menfaattar, Menkıbeler, Mertebeler, Meyhaneler

9 Harfli Kelimeler

Meçhuller, Mehterler, Mercanlar, Meseleler, Methaldar, Metruklar, Mezmurlar

8 Harfli Kelimeler

Medcezir, Melekler, Mendebur, Meyvedar, Mezosfer

7 Harfli Kelimeler

Mefahir, Melemür, Menajer, Menecer, Menejer, Metafor, Mezamir

6 Harfli Kelimeler

Mebrur, Mecbur, Mehter, Menfur, Mensur, Menşur, Merkür, Mermer, Mesrur, Mestur, Meşher, Meşhur, Meşkur, Meteor, Methar, Mezkur

5 Harfli Kelimeler

Mecur, Medar, Meder, Meğer, Mehar, Memur, Metur, Mezar, Mezür

4 Harfli Kelimeler

Mehr, Mekr

Bazı ME ile başlayan R ile biten kelimelerin eş anlamlıları


mebrur : beğenilmiş, hayırlı
mecbur : bağlı, düşkün, tutkun, gücemli, mahkûm, muztar
mecur : hayır
meçhuller : meçhulât
medar : dönence, dayanak, yardımcı
medcezir : meddücezir, gelgit
meddücezir : gelgit, medcezir
meder : köy;mahalle
mefahir : övünceler
meğer : bilinmeyen, meğerse, oysaki, halbuki, zahir
mehar : noksan, eksik
mehr : mihr
mehter : mehterhane, osmanlılarda
mehterler : mehteran
mekr : hile
melekler : feeri, melâike
melemür : acımık
memleketler : ekalim, memalik
memur : görevli, yükümlü, fiilî hizmet, işyar
menajer : menecer, yönetici
mendebur : sümsük, sünepe, pis, iğrenç
menecer : yönetici, menajer, menejer
menejer : menecer

Bazı ME ile başlayan R ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


menfur :

TDK:
sıfat Nefret edilen, iğrenç, tiksindirici
"Akşamları taraçada toplanan ev halkını gizli gizli tetkik ederken dedikoducu kadınları büsbütün menfur buluyordum." - K. Bilbaşar

mercanlar :
TDK:
isim, hayvan bilimi Örnek hayvanı mercan olan, sölenterlerden bir sınıf

mestur :
TDK:
sıfat Örtülü, kapalı, gizli

ME ile başlayan R ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Meğer Ne Çok Sevmişim - Yazar: Lisa Kleypas
Meğer Söz Gümüş - Yazar: Sina Akyol
Gölgeler Meğer - Yazar: Seviye Merih

ME ile başlayan R ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ENBİYA - 103: En büyük dehşet dahi onları tasalandırmaz. Melekler kendilerini şöyle karşılar: İşte bu size vâdedilmiş olan (mutlu) gününüzdür.
NAHL - 115: (Allah) size, sadece ölü hayvanı kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Ancak kim mecbur kalırsa (başkalarının haklarına) saldırmaksızın, sınırı da aşmadan (bunlardan yiyebilir). Çünkü Allah çok bağışlayan, pek esirgeyendir.
RAD - 13: Gök gürültüsü Allah'ı hamd ile tesbih eder. Melekler de O'nun heybetinden dolayı tesbih ederler. Onlar, Allah hakkında mücâdele edip dururken O, yıldırımlar gönderip onlarla dilediğini çarpar. Ve O, azabı pek şiddetli olandır.

Kelime Bulma Motoru