ME ile başlayan R ile biten kelimeler

Başında ME harfleri bulunan ve R ile biten 54 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Medarıiftihar, Menfaatperver

11 Harfli Kelimeler

Memleketler

10 Harfli Kelimeler

Meddücezir, Menfaattar, Menkıbeler, Mertebeler, Meyhaneler

9 Harfli Kelimeler

Meçhuller, Mehterler, Mercanlar, Meseleler, Methaldar, Metruklar, Mezmurlar

8 Harfli Kelimeler

Medcezir, Melekler, Mendebur, Meyvedar, Mezosfer

7 Harfli Kelimeler

Mefahir, Melemür, Menajer, Menecer, Menejer, Metafor, Mezamir

6 Harfli Kelimeler

Mebrur, Mecbur, Mehter, Menfur, Mensur, Menşur, Merkür, Mermer, Mesrur, Mestur, Meşher, Meşhur, Meşkur, Meteor, Methar, Mezkur

5 Harfli Kelimeler

Mecur, Medar, Meder, Meğer, Mehar, Memur, Metur, Mezar, Mezür

4 Harfli Kelimeler

Mehr, Mekr

Bazı ME ile başlayan R ile biten kelimelerin eş anlamlıları


mebrur : beğenilmiş, hayırlı
mecbur : bağlı, düşkün, tutkun, gücemli, mahkûm, muztar
mecur : hayır
meçhuller : meçhulât
medar : dönence, dayanak, yardımcı
medarıiftihar : övünülen
medcezir : meddücezir, gelgit
meddücezir : gelgit, medcezir
meder : köy;mahalle
mefahir : övünceler
meğer : bilinmeyen, meğerse, oysaki, halbuki, zahir
mehar : noksan, eksik
mehr : mihr
mehterler : mehteran
mekr : hile
melekler : feeri, melâike
melemür : acımık
memleketler : ekalim, memalik
memur : görevli, yükümlü, fiilî hizmet, işyar
menajer : menecer, yönetici
menecer : yönetici, menajer, menejer
menejer : menecer
menfaatperver : çıkarcı
menfur : iğrenç, tiksindirici
mensur : düz yazı
menşur : yayılmış

Bazı ME ile başlayan R ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


meğer :

TDK:
bağlaç Bilinmeyen, farkında olunmayan bir durum için kullanılan bir söz, meğerse, oysa, oysaki
"Evinin şaşmaz düzenine, sürekli durgunluğuna meğer ne de alışmış?" - A. İlhan

mestur :
TDK:
sıfat Örtülü, kapalı, gizli

meteor :
TDK:
1. isim, gök bilimi Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu vb. olaylara verilen genel ad
2. Gök taşı

ME ile başlayan R ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


NAHL - 115: (Allah) size, sadece ölü hayvanı kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Ancak kim mecbur kalırsa (başkalarının haklarına) saldırmaksızın, sınırı da aşmadan (bunlardan yiyebilir). Çünkü Allah çok bağışlayan, pek esirgeyendir.
AHZAP - 12: Ve o zaman, münafıklar ile kalplerinde hastalık (iman zayıflığı) bulunanlar: Meğer Allah ve Resûlü bize sadece kuru vaadlerde bulunmuşlar! diyorlardı.
BAKARA - 173: Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağışlayan çokça esirgeyendir.

Kelime Bulma Motoru